20 jul 2023 18:32

Bedragen 2023 van de fondsen voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten een ontwerp van koninklijk besluit goed tot vaststelling van de bedragen voor 2023 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde afnemers.

Het bedrag dat nodig is om te voorzien in de financiering van de werkelijke kostprijs die voortvloeit uit de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan beschermde residentiële afnemers en de eenmalige forfaitaire tegemoetkomingen, wordt voor het jaar 2023 vastgesteld op 242 miljoen euro.

Voor aardgas is dit 429 miljoen euro.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.