28 apr 2006 17:00

Beenhouwers

Verplicht controleboek voor beenhouwers afgeschaft

Verplicht controleboek voor beenhouwers afgeschaft

De ministerraad keurde het voorontwerp van wet goed dat het koninklijk besluit nr 237 van 31 januari 1936 (*) over de controle van de prijzen van het vlees van slachtvee en varkens afschaft. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, en de heer Vincent van Quickenborne, Staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging. Het voorontwerp voert de beslissing van de ministerraad van 22 maart 2006 uit om het controleboek voor beenhouwers af te schaffen. Elke verkoper in het klein van slachtvee en varkensvlees moest een controleboek bijhouden waarin hij elke vrijdag het gewicht en de koopprijs per kilogram van het aangekochte vlees noteerde. Die papieren registratie is archaïsch en achterhaald. De doelstellingen zoals de prijscontrole, de evolutie van de prijs, de strijd tegen fiscale fraude en de herkomst van het verkochte vlees, die de grondslag vormden voor de invoering van dat besluit in 1936 zijn niet meer van toepassing of worden reeds via bestaande afspraken opgevangen. Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. (*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 1934.