28 apr 2006 17:00

Ministerraad van 28 april 2006

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 april 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 28 april 2006, Wetstraat 16, onder het voorzitterschap van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister.

De ministerraad heeft de volgende beslissingen genomen.