28 apr 2006 17:00

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen goedgekeurd

Referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen goedgekeurd

De ministerraad nam het referentiekader maatschappelijk verantwoord ondernemen aan. Het refentiekader dat mevrouw Els Van Weert, Staatssecretaris voor Duurzame ontwikkeling en Sociale economie aan de ministerraad voorstelde, kadert in de uitvoering van het Federaal Plan Duurzame ontwikkeling 2004-2008. Het is het eerste deel van de uitvoering van actie 31 van het plan, het initiatief dat aan overheden, ondernemingen en stakeholders een gemeenschappelijk kader biedt. Op die wijze draagt het bij tot een visie, taalgebruik en definitie van Maatschappelijk verantwoord ondernemen die meer eenduidig is. De term Maatschappelijk verantwoord ondernemen verwijst naar de verantwoordelijheid die ondernemingen kunnen opnemen in het streven naar een duurzame samenleving.