28 apr 2006 17:00

Verkoop Cornet-Leman gebouw

Verkoop van Cornet-Leman gebouw aan Europese Commissie

Verkoop van Cornet-Leman gebouw aan Europese Commissie

De ministerraad besliste op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, het gebouw Cornet-Leman op de hoek van de Hoornstraat 43 en de Generaal Lemanstraat 60 in Brussel aan de Europese Commissie te verkopen. De Europese Commissie wenst het gebouw volledig te renoveren en als kinderdagverblijf in te richten. De Commissie zal het kopen tegen de schattingsprijs die het Aankoopcomité vaststelde. De verkoop gebeurt onderhands (*) en onder de voorwaarde dat de Commissie het geheel aanvaardt zoals het is. De ministerraad van 31 maart 2006 heeft besloten dat de opbrengst van de verkoop voor de schatkist zal zijn. Gezien de grootte van het bedrag gebeurt de verkoop onder voorbehoud van goedkeuring door de wetgevende macht. (*) op basis van de programmawet van 22 december 1989.