28 apr 2006 17:00

Communicatie via satelliet

Huur van X-band voor satelietcommunicatie

Huur van X-band voor satelietcommunicatie

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om via een overheidsopdracht een meerjaarlijkse overeenkomst van onbepaalde duur te sluiten voor de huur van capaciteit voor satellietcommunicatie op de X-band. De X-band is bestemd voor militair gebruik van satellietcommunicatie. Om de verbindingen tussen het ankerstation BEMILSATCOM en de detachementen van Defensie in buitenlandse opdrachten tot stand te brengen, is een capaciteit op een satelliet in de X-band nodig. De capaciteit van de C-band alleen is niet voldoende om de behoeften in satellitaire verbindingen voor de huidige en de toekomstige operaties te dekken.