28 apr 2006 17:00

Schoonmaak van militaire infrastructuur

Overheidsopdrachten voor de schoonmaak van gebouwen en militaire infrastructuur

Overheidsopdrachten voor de schoonmaak van gebouwen en militaire infrastructuur

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, om een overheidsopdracht te lanceren voor negen meerjaarlijkse overeenkomsten voor de schoonmaak van de militaire infrastuctuur in verschillende kwartieren. In het kader van de integratie van de infrastructuurdiensten in de pijlers van het geïntegreerd beheer van de Material resources van defensie is een nieuw globaal concept voor alle meerjaarlijkse dienstencontracten uitgewerkt. Daarin wordt gestreefd naar meer uniformiteit, coherentie, transparantie en naar een drastische vermindering van het aantal contracten. Het resultaat van die hervorming voor de huishoudelijke schoonmaak is de hergroepering van de 58 lopende contracten in 9 nieuwe opdrachten voor een periode van drie jaar.