07 sep 2012 18:05

Begrippenkader gelijkgestelde periodes wettelijke werknemerspensioenen aangepast

De ministerraad gaat akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat het begrippenkader van de gelijkgestelde periodes voor de wettelijke werknemerspensioenen aanpast.

Het regeerakkoord bepaalt dat periodes van werk meer moeten doorwegen bij de pensioenberekening dan periodes van inactiviteit. De aanpassing van het begrippenkader van de gelijkgestelde periodes is noodzakelijk om dat mogelijk te maken. Met name de werkloosheid van de derde periode, het gemotiveerd tijdskrediet, de thematische verloven en het halftijds of 1/5 tijdskrediet worden in het ontwerpbesluit gedefinieerd.