20 sep 2012 13:26

Begrippenkader gelijkgestelde periodes wettelijke werknemerspensioenen aangepast - tweede lezing

De ministerraad keurt het ontwerp van koninklijk besluit dat het begrippenkader van de gelijkgestelde periodes voor de wettelijke werknemerspensioenen aanpast in tweede lezing definitief goed.

Het regeerakkoord bepaalt dat periodes van werk meer moeten doorwegen bij de pensioenberekening dan periodes van inactiviteit. De aanpassing van het begrippenkader van de gelijkgestelde periodes is noodzakelijk om dat mogelijk te maken. Met name de werkloosheid van de derde periode, het gemotiveerd tijdskrediet, de thematische verloven en het halftijds of 1/5 tijdskrediet worden in het ontwerpbesluit gedefinieerd.

Het ontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State.

*uitvoering van art 123 van de wet van 28 december 2011 houdende diverse bepalingen.