20 dec 2002 16:00

Begroting 2002 voor farmaceutische specialiteiten

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het globaal budget, voor 2002, van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Sociale Zaken en Pensioenen, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot vaststelling van het globaal budget, voor 2002, van de financiële middelen voor de verstrekkingen inzake farmaceutische specialiteiten, in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.

Deze begroting werd vastgesteld op 2.435.300.000 euro. Meer dan 217 miljoen euro besparingen werden gerealiseerd. Dit ontwerp wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.