14 mei 2004 17:00

Begroting 2005

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een ontwerp van circulaire goed met betrekking tot de voorafbeelding van de begroting 2005.

Op voorstel van de heer Guy Verhofstadt, Eerste Minister, en de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Begroting, keurde de Ministerraad een ontwerp van circulaire goed met betrekking tot de voorafbeelding van de begroting 2005.

De bedoeling van deze circulaire is het eerste stadium van het begrotingsproces voor te bereiden, doorgaans 'fase van de technische bilaterale vergaderingen' genoemd. Met andere woorden het onderzoek tussen de FOD's en/of de ministeriële departementen en de FOD Budget en Beheerscontrole, van de begrotingsprefiguratie 2005 bij ongewijzigd beleid en de in het regeerakkoord voorziene toetsing van elke uitgave aan de opportuniteit ervan. Het gaat hier om het opstellen van een projectie van de begroting 2005, bij constante wetgeving. Elk 'nieuw initiatief' moet gepaard gaan met een gelijkwaardig compensatievoorstel.