01 jul 2011 16:35

Begroting

De ministerraad bereidt de begrotingswerkzaamheden voor de volgende regering voor

De ministerraad bereidt de begrotingswerkzaamheden voor de volgende regering voor

De ministerraad keurt twee belangrijke ontwerpen van omzendbrieven over de begroting goed.

De eerste verlengt de maatregelen voor budgettaire discipline en behoedzaamheid die in 2011 werden goedgekeurd. De regering in lopende zaken wil op deze manier een gezonde begrotingssituatie nalaten die overeenstemt met de uitvoering van de begroting 2011 die het parlement heeft goedgekeurd. 

De tweede start de voorbereidingen van de begroting 2012. Wanneer de volgende regering wordt gevestigd, moet ze zo snel mogelijk aan de opmaak van de begroting 2012 beginnen. De omzendbrief dient om een nauwkeurig beeld van de behoeften van de verschillende federale openhbare diensten te verkrijgen.  

De nieuwe regering zal dus over alle nodige informatie beschikken om een beslissing over de begroting te nemen, wat uiterst belangrijk is in het licht van de uitdaging om de Belgische openbare fianciën tegen 2015 grondig te saneren.