29 apr 2010 16:01

Begroting

Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2011

Richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2011

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Guy Vanhengel en staatssecretaris voor Begroting Melchior Wathelet de richtlijnen voor de voorafbeelding van de begroting 2011 opgesteld.
 
De richtlijnen passen de regels van het nieuwe begrotingsstelsel toe die gelden voor de diensten van algemeen bestuur van de federale overheid. De overheidsdiensten met afzonderlijk beheer, de instellingen van openbaar nut en de overheidsbedrijven blijven onderworpen aan de gecoördineerde wetten op de Rijkscomptabliliteit of aan de wet van 16 maart 1954 betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.