20 nov 2002 16:00

Begroting van het leger

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad de machtiging van betaling van uitgaven boven de limiet van de kredieten ingeschreven in de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting (afdeling 16 - Ministerie van Landsverdediging) van het begrotingsjaar 2002 maar aanrekenbaar op de kredieten ingeschreven in het wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, gaf de Ministerraad de machtiging van betaling van uitgaven boven de limiet van de kredieten ingeschreven in de wet houdende de Algemene uitgavenbegroting (afdeling 16 - Ministerie van Landsverdediging) van het begrotingsjaar 2002 maar aanrekenbaar op de kredieten ingeschreven in het wetsontwerp houdende de tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2002.

Deze beraadslaging heeft als doel te anticiperen op het effect van de wet (nog steeds in de fase van ontwerp en waarvan de stemming niet voor enkele weken zal zijn) houdende de tweede aanpassing van begroting 2002 van Defensie. Er bestaat een groot risico dat een laattijdige stemming van dit wetsontwerp belet om alles in de praktijk om te zetten. Deze aanpassing dekt in het bijzonder volgende noden: - de noodzaak de nodige budgettaire middelen vrij te maken om de kosten van de militaire operaties in het buitenland te dekken die belangrijker zijn dan initieel voorzien. - de noodzaak de nodige budgettaire middelen vrij te maken om het departement toe te laten zijn internationale verplichtingen na te komen.