07 nov 2003 16:00

Begrotingsberaadslaging - Ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad een ontwerp van begrotingsberaadslaging goed.

Dit ontwerp maakt de vrijmaking mogelijk van: - een bedrag van 3 miljoen euro voor de betaling van een deel van de Belgische verbintenissen inzake de wederopbouw en de rehabilitatie van Irak. België zal concrete projecten en acties financieren die de Irakese bevolking direct ten goede komen en die uitgevoerd zullen worden door gespecialiseerde organisaties van de Verenigde Naties; - een bedrag van 16,4 miljoen euro voor de betaling van de laatste schijf van de bijdrage 2003 aan het Europees Ontwikkelingsfonds. De kredieten worden beschikbaar door aanpassingen binnen de begroting 2003 van Ontwikkelingssamenwerking.