25 apr 2003 17:00

Begrotingsdiscipline en ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de tweede lijst goed van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden (*).

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de tweede lijst goed van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden (*).

Verder keurde de Ministerraad de lancering goed van de sensibiliserings- en educatiecampagne "Kleur bekennen". De eerste begrotingsvastlegging wordt beperkt tot 2/3 van de subsidies. (*) de nodige kredieten werden voorzien op de begroting "internationale samenwerking".