29 mrt 2012 19:27

Begrotingsfonds voor de grondstoffen

De ministerraad gaat akkoord met de verhoging van de personeelskredieten voor het Begrotingsfonds voor de grondstoffen.

Het gaat om de uitvoering van een beslissing van het begrotingsoverleg van 12 maart 2012 om de kosten voor de toelatingsprocedures te financieren voor producten die op de markt worden gebracht. De procedures die door Europese regelgevingen worden opgelegd worden ingewikkelder en strenger en zorgen aldus voor bijkomende werklast. Het begrotingsfonds voor de grondstoffen wordt gefinancierd door retributies en bijdragen van de fabrikanten.