14 jul 2023 17:39

Begunstigden van de Herstel- en veerkrachtfaciliteit: regelingen om dubbele financiering te voorkomen en rapportage over de eindontvangers

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische investeringen Thomas Dermine, de coördinatieregelingen om dubbele financiering in het kader van het Nationaal plan voor herstel en veerkracht (NPV) te vermijden en de rapporteringsregels over de 100 grootste eindontvangers van de Herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) goed.

De coördinatieregelingen op Belgisch niveau om dubbele financiering te vermijden houden in dat :

  • de verschillende entiteiten volledig en individueel verantwoordelijk blijven voor het implementeren van maatregelen om dubbele financiering te voorkomen, op te sporen en te corrigeren voor de RRF-maatregelen die onder hun bevoegdheid vallen
  • hun best practices delen binnen het Interfederaal toezichtscomité van het RRF
  • elke entiteit op haar eigen niveau kruiscontroles uitvoert om na te gaan of een eindontvanger die betrokken is bij een van de RRF-projecten onder haar verantwoordelijkheid ook andere bronnen van Europese financiering ontvangt (verticale aanpak)
  • elke entiteit het Europese risicoanalyse-instrument ARACHNE voedt met gegevens over de RRF-maatregelen onder haar verantwoordelijkheid
  • elke entiteit risicoanalyses uitvoert voor projecten onder haar verantwoordelijkheid met behulp van een lijst van eindbegunstigden die ook betrokken zijn bij RRF-projecten onder de verantwoordelijkheid van andere entiteiten (horizontale aanpak)

De rapportage van de 100 grootste eindontvangers is een verplichting die voortvloeit uit de verordening inzake de RRF, gewijzigd in het kader van REPowerEU. De gegevens zullen twee keer per jaar worden gerapporteerd aan het secretariaat van het Interfederaal toezichtscomité, dat de gemeenschappelijke lijst van de 100 grootste eindontvangers zal consolideren, vóór publicatie op de www.nextgenbelgium.be website en officiële indiening bij de Europese Commissie.