22 jan 2024 10:11

Behandeling van prijzengeld voor betaalde sportbeoefenaars in de sociale zekerheid voor werknemers

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed dat regelt hoe het prijzengeld in het wielrennen en in andere sporttakken behandeld moet worden in de sociale zekerheid voor werknemers.

Het ontwerp beschouwt het prijzengeld voor individuele sporters, voor het behalen van een individueel resultaat, niet als loon, op voorwaarde dat:

  • het recht op de prijs uitsluitend wordt toegekend door de organisator van de sportcompetitie
  • de organisator de volledige financiële last van de prijzen draagt
  • het bedrag en de verdeling van de prijzen in functie van het resultaat van een individuele prestatie van een sporter vóór de aanvang van de wedstrijd door de organisator worden vastgelegd
  • de prijs door de organisator van de sportwedstrijd, de KBWB of de rennersvakbond CPA, rechtstreeks aan de individuele sporter wordt betaald

Op deze inkomsten zijn dus geen socialezekerheidsbijdragen verschuldigd. Als loon wordt omgezet in prijzengeld, zullen wel socialezekerheidsbijdragen worden geïnd.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.