07 okt 2016 16:19

Beheer van een blootstellingsregister in het kader van het dosimetrisch toezicht door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister ven Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het beheer en de uitbouw van een blootstellingsregister toevertrouwt aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle in het kader van het dosimetrisch toezicht.

Het ontwerp doet artikel 25/2, §1 van de wet van 15 april 1994 in werking treden. Het gaat om de bepaling die de Koning de bevoegdheid toekent om de nadere regels te bepalen volgens welke het Federaal Agentschap voor nucleaire controle (FANC) het dosimetrisch toezicht zal waarnemen.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.