21 apr 2017 16:33

Beheer van het register voor broeikasgassen van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende het beheer van het register voor broeikasgassen van België en de voorwaarden die van toepassing zijn op de gebruikers ervan.

Het wetgevend kader waarbinnen het nationaal register voor broeikasgassen van België is georganiseerd, heeft een evolutie ondergaan met de goedkeuring van een nieuwe verordening van de Commissie in 2013 tot instelling van een EU register. Het ontwerp van koninklijk besluit heeft dan ook als doelstelling het koninklijk besluit van 9 juli 2010 bij te werken. Dat koninklijk besluit regelt het beheer van het register en de voorwaarden die op de gebruikers ervan van toepassing zijn.

Het ontwerp wil ook de procedures van het nationaal register verbeteren en het dagelijks beheer ervan vereenvoudigen, de risico's van fraude en van witwassen beperken en de staat ontdoen van elke verantwoordelijkheid in geval van betwisting van transacties en rekeningoverzichten.

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.