13 sep 2002 17:00

Beheerder van het transmissienet voor elektriciteit

Op voorstel van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ministerieel besluit goed houdende aanwijzing van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit.

Op voorstel van de heer Olivier Deleuze, Staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, en Mevrouw Isabelle Durant, Minister van Mobiliteit en Vervoer, keurde de Ministerraad, na advies van de Raad van State, een ministerieel besluit goed houdende aanwijzing van de beheerder van het transmissienet voor elektriciteit.

Dit ministerieel besluit volgt op de aanwijzing door de Ministerraad, op 20 maart laatstleden, van de vennootschap ESO als beheerder van het transmissienet voor elektriciteit (*). De Raad belastte de Staatssecretaris voor Energie ermee de Europese Commissie op de hoogte te brengen. (*) cf. persbericht nr. 2 van de Ministerraad van 20 maart 2002.