15 mrt 2019 16:14

Beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Telecommunicatie en Post Philippe De Backer een ontwerp kan koninklijk besluit goed over de goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en bpost over de postale universele dienst.

Het beheerscontract zorgt voor de aanbieding van de universele dienstverplichtingen in de periode van 1 januari 2019 tot 31 december 2023. Het garandeert een postuitreiking vijf maal per week over het gehele grondgebied. De ministerraad geeft groen licht voor de ondertekening van het beheerscontract.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.