18 nov 2005 16:00

Bejaarden

Aanrekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Aanrekening van de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden

Op voorstel van de Heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het gezin en Personen met een handicap, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot wijziging van het koninklijk besluit (*) betreffende de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden. Het ontwerp voorziet dat de kapitalen uitgekeerd (**) in het kader van de hulp aan gehandicapte bejaarden voor 30% zullen worden aangerekend als anticumul en voor 70% als roerende kapitalen. Het ontwerp heeft een gunstig advies verkregen van de Nationale hoge raad voor personen met een handicap. Het wordt overgemaakt aan de Raad van State, voor advies. (*) van 5 maart 1990. (**) overeenkomstig art. 1382 van het Burgerlijk Wetboek en die opgesomd zijn in art. 7, §2 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap.