30 jun 2017 16:25

Bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wetten over de organisatie van de elektriciteitsmarkt en het vervoer van gasachtige producten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een voorontwerp van wet goed ter bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen krachtens de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen.

Het voorontwerp bekrachtigt de volgende koninklijke besluiten:

  • met ingang van 1 januari 2017: het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de elektriciteitsmarkt en het koninklijk besluit van 2 april 2014 tot vaststelling van de nadere regels betreffende een federale bijdrage bestemd voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en controle op de aardgasmarkt
  • met ingang van 1 januari 2017: het koninklijk besluit van 25 december 2016 tot vaststelling van de bedragen voor 2017 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers

Het voorontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt.