18 feb 2022 20:11

Bekrachtiging van het koninklijk besluit betreffende de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteits- en aardgasondernemingen

De ministerraad keurt een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 5 maart 2021 betreffende de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door elektriciteits- en aardgasondernemingen.

Het voorontwerp beoogt de bekrachtiging van het koninklijk besluit van 5 maart 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan.

Het koninklijk besluit van 5 maart 2021 wordt dus bekrachtigd met ingang van 1 april 2021, de dag van de inwerkingtreding. Het wijzigt in hoofdzaak de regels voor de berekening van de referentieprijs op de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgas- en elektriciteitsondernemingen.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.