09 jun 2023 17:42

Bekrachtiging van koninklijke besluiten inzake energie

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Energie Tinne Van der Straeten een voorontwerp van wet goed tot bekrachtiging van vijf koninklijke besluiten inzake energie.

Het gaat om de volgende koninklijke besluiten:

  • het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot vaststelling van de berekeningsmethode en de modaliteinten van de controle van de kost van de strategische reserve en het capaciteitsvergoedingsmechanisme
  • Het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid
  • het koninklijk besluit van 20 juli 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen en de vergoeding van de houders van een offshore domeinconcessie in geval van onbeschikbaarheid van het Modular Offshore Grid
  • het koninklijk besluit van 12 december 2022 tot wijziging van het koninklijk van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan
  • het koninklijk besluit van 22 december 2022 tot wijziging van het koninklijk van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de aardgasondernemingen en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan en van het koninklijk besluit van 29 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor het bepalen van de kosten van de toepassing van de sociale tarieven door de elektriciteitsbedrijven en de tussenkomstregels voor het ten laste nemen hiervan

Het voorontwerp van wet wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.