20 sep 2002 17:00

BELAC

Op voorstel van de Heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van certificatie- en keuringsinstellingen, alsook van proevenlaboratoria.

Op voorstel van de Heer Charles Picqué, Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd tot oprichting van het BELAC accreditatiesysteem van certificatie- en keuringsinstellingen, alsook van proevenlaboratoria.

Dit ontwerp heeft de fusie tot doel van de besluiten over de organisatie van de accreditatieactiviteiten BELTEST, BELCERT en BKO/OBE. Het ontwerp is opgesteld om aan de volgende doelstellingen te beantwoorden: - administratieve vereenvoudiging; - automatisering van de administratieve behandeling door de fusie in één enkel systeem dat unieke procedures toepast; - een rationalisering die moet leiden tot een efficiëntere toepassing om aan een groeiende vraag van accreditatie tegemoet te komen (15 tot 20% per jaar); - de soepele opvolging van de evolutie van de internationale normalisatie in termen van accreditatie en certificatie. (*) in uitvoering van de kaderwet van 20 juli 1990 over de accreditatie en certificatie