23 sep 2005 17:00

BELAC accreditatiesysteem

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat BELAC opricht. BELAC is een accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat BELAC opricht. BELAC is een accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie.

Het ontwerp voert de kaderwet van 20 juli 1990 uit, over de accreditatie van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling. Het beoogt de fusie van eerder genomen besluiten aangaande de organisatie van het accreditatiesysteem, BELTEST, BELCERT en BKO/OBE in België. De doelstelling van het ontwerp is om: - administratief te vereenvoudigen dankzij uniforme en slanke structuren, - de administratieve behandeling te automatiseren door de fusie tot een systeem met unieke procedures, - het systeem efficiënter te laten werken zodat men het stijgend aantal accreditatieaanvragen het hoofd kan bieden, - de internationale evolutie flexibel op te volgen in de materie van de accreditatie en de certificatie. Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.