23 sep 2005 17:00

Ministerraad van 23 september 2005

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 september 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Ministerraad vergaderde op vrijdag 23 september 2005, Wetstraat 16, vanaf 10u, onder het voorzitterschap van Eerste Minister Guy Verhofstadt.

De Eerste Minister heeft de concretisering van de maatregelen op het vlak van energie toegelicht. Die maatregelen zijn van kracht vanaf 1 oktober 2005. De Ministerraad nam drie grote beslissingen op 9 september 2005. Die hebben te maken met: - de maatregelen voor de transportsector, - een voorlopig systeem om tot maandelijkse afbetalingen van de stookoliefactuur te komen en om de prijzen te uniformiseren, ook voor kleine hoeveelheden. Dit is in afwachting dat een definitief systeem met de programmawet wordt ingevoerd. - de toepassing van de korting van 17,35 % op de prijs die de verbuiker betaalt vanaf 1 oktober 2005 of op de leveringen die tussen 1 juni en 30 september 2005 plaatsvonden. De aanvragen tot terugbetaling kan men indienen via de website www.minfin.fgov.be of via het telefoonnummer 02/33.66.999. Men richt een technische werkgroep op die een gelijkaardige korting voor de drie eerste maanden van 2006 voor de gasprijzen zal onderzoeken, indien de prijzen dezelfde weg opgaan als die van aardolie. Voor elektriciteit is een gelijkaardige evaluatie al gestart.