23 sep 2005 17:00

Overeenkomst met Hongkong over wederzijdse rechtshulp in strafzaken

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met de Overeenkomst (*) inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regeringen van België en Hongkong, speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China.
Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie.

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed dat instemt met de Overeenkomst (*) inzake wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de Regeringen van België en Hongkong, speciale administratieve regio van de Volksrepubliek China. Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken, en mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Justitie.

De Overeenkomst heeft als doel om de wederzijdse rechtshulp in strafzaken tussen de twee regeringen te vergemakkelijken. Ze verbinden zich ertoe om elkaar een zo ruim mogelijke rechtshulp toe te kennen in rechtszaken. De Overeenkomst voert verscheidene middelen inzake wederzijdse rechtshulp in, zoals huiszoekingen, beslagleggingen, getuigenverhoren en betekening van processtukken. Ook de formaliteiten die ze in het kader van een verzoek om rechtshulp moeten in acht nemen, worden nader bepaald. De Overeenkomst strekt ertoe een betere en vlottere rechtshulp tussen België en Hongkong te verwezenlijken. Dankzij de bekrachtiging van de Overeenkomst levert ons land een bijdrage tot een betere bilaterale gerechtelijke samenwerking met Staten die geen lid zijn van de Raad van Europa of de Europese Unie en bestendigt het zijn goede betrekkingen met Hongkong. (*) ondertekend te Brussel op 20 september 2004.