23 sep 2005 17:00

Overeenkomst met VS over gezinsleden diplomatiek en consulair personeel

De Ministerrraad keurde het voorontwerp van wet goed, dat instemt met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika over het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel. De overeenkomst werd gesloten door uitwisseling van nota's (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

De Ministerrraad keurde het voorontwerp van wet goed, dat instemt met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Verenigde Staten van Amerika over het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel. De overeenkomst werd gesloten door uitwisseling van nota's (*). Het voorontwerp is een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse Zaken.

De Overeenkomst maakt het voor de echtgeno(o)te en andere gezinsleden van het huishouden van in België aangestelde ambtenaren en personeelsleden van Amerikaanse diplomatieke posten en consulaire zendingen gemakkelijker om betaalde werkzaamheden als loontrekkende of zelfstandige te verrichten. Op basis van wederkerigheid geldt hetzelfde voor de ambtenaren en de personeelsleden van Belgische diplomatieke posten en consulaire zendingen die in de Verenigde Staten van Amerika zijn aangesteld. (*) gedagtekend te Brussel op 19 februari 2004 en 18 maart 2004.