23 sep 2005 17:00

Tegemoetkoming aan personen met een handicap

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, dat de wet (*) over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en de programmawet van 22 december 2003 daarover wijzigt.
Het voorontwerp is een voorstel van mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap.

De Ministerraad keurde een voorontwerp van wet goed, dat de wet (*) over de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en de programmawet van 22 december 2003 daarover wijzigt. Het voorontwerp is een voorstel van mevrouw Gisèle Mandaila Malamba, Staatssecretaris voor het gezin en personen met een handicap.

Het voorontwerp verschaft de rechtsgrond voor het koninklijk besluit dat het uitbetalen van voorschotten op de erelonen en de kosten voor deskundigen die de arbeidsgerechten aanwijzen, verbiedt. Die deskundigen voeren medische onderzoeken uit in verband met de geschillen die rijzen omtrent de toekenning van tegemoetkomingen en sociale en fiscale voordelen aan personen met een handicap. Het voorontwerp wordt voor advies binnen vijf dagen aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 27 februari 1987, artikel 19, vierde lid.