23 sep 2005 17:00

Leningen van Staat tot Staat programma 2005, deel twee.

De Ministerraad keurde het tweede deel van het programma van staatsleningen 2005 goed. Het programma is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse handel, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De Ministerraad keurde het tweede deel van het programma van staatsleningen 2005 goed. Het programma is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Marc Verwilghen, Minister van Buitenlandse handel, en de heer Armand De Decker, Minister van Ontwikkelingssamenwerking.

De Ministerraad kent volgende nieuwe staatsleningen goed: - een lening aan Kenia van 8.024.000 euro in het kader van de gemengde financiering van een baggerproject voor de haven van Mombassa, - een lening aan Ghana van 6.312.000 euro in het kader van de gemengde financiering van een saneringsproject voor de baai van Elmina, - een lening aan Mongolië van 4.588.649 euro voor de financiering van een medisch project in Oost-Mongolië, - een lening van 810.000 euro aan Mozambique voor de financiering van een mobiel onderstation, - een lening van 728.460 euro aan Kaapverdië voor de installatie van een systeem van maritieme radiocommunicatie. De Ministerraad nam ook kennis van de verlaging tot 6.884.405,87 euro van de staatslening aan Algerije die de Ministerraad op 3 december 2004 toekende op het programma van 2005. De Ministerraad nam ook kennis van de annulering van een project dat hij op 23 november 2001 had goedgekeurd voor de modernisering van een kabelnetwerk in de regio FengFeng in China, dat voor een bedrag van 2.224.527 euro zou worden gefinancierd op het beschikbare saldo van een leningsenveloppe die in 1998 was toegekend. Het programma van de staatsleningen is in 1964 opgericht. Het machtigt de Minister van Financiën en de Minister van Buitenlandse Handel om gezamenlijk een financiële bijstand aan de ontwikkelingslanden toe te kennen. Zo kunnen ze zich tegen zeer gunstige voorwaarden Belgische goederen en diensten aanschaffen die voor hun economische en sociale ontwikkeling noodzakelijk zijn. De staatsleningen zijn een instrument van de Belgische internationale samenwerking. Ze worden tegen bijzonder gunstige voorwaarden toegekend. Ze zijn pas na een respijttermijn van 10 jaar in 20 gelijke annuïteiten terugbetaalbaar. De leningen aan Kenia, Ghana, Mongolië, Mozambique en Kaapverdië zijn renteloos.