23 sep 2005 17:00

Regulering en controle van de elektriciteitsmarkt

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtigen en van de kosten verbonden aan de regulering en de controle van de elektriciteitsmarkt.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.

De Ministerraad keurde in tweede lezing een ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit (*) tot bepaling van de nadere regels betreffende de federale bijdrage tot financiering van sommige openbare dienstverplichtigen en van de kosten verbonden aan de regulering en de controle van de elektriciteitsmarkt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid.

Het ontwerp werd aangepast aan het advies van de Raad van State. Het bepaalt de inningsmodaliteiten van de federale bijdrage die bestemd is voor de financiering van bepaalde openbare dienstverplichtingen en de toepassingsmodaliteiten van de degressiviteit hierop voor de ondernemingen. Het ontwerp voorziet in de maatregelen om over te stappen van een inning door de netbeheerder naar een inning door de leveranciers. Die storten het resultaat van deze bijdrage dadelijk aan de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas. De commissie stort dan aan ieder van de bestemmelingen van de federale bijdrage het deel dat hem toekomt. De wijziging van de inning is noodzakelijk, zodat men de degressiviteit correct en op gecontroleerde wijze kan toepassen. (*) van 24 maart 2003.