23 sep 2005 17:00

Definitieve omschakeling naar de euro

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat artikel 3 van de wet (*) over de definitieve omschakeling op de euro uitvoert. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat artikel 3 van de wet (*) over de definitieve omschakeling op de euro uitvoert. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën.

Het ontwerp verdeelt de opbrengst van de actie, waarbij burgers tijdens het eerste semester van 2005 hun oude Belgische muntstukken bij de Nationale Bank en de Post konden indienen, over de Tsunami rekening en de rekening van andere humanitaire acties. Tijdens de actie werden oude muntstukken ingezameld voor een waarde van 2.292.621,5 BEF of 56.832,6 euro. Ook werd er voor 1.326,02 euro aan bankbiljetten in Belgische frank en muntstukken en bankbiljetten in euro ingezameld. Het totaal bedraagt dus 58.158,62 euro. Het bedrag wordt voor de helft op rekening 000-0000012-12 en op rekening 000-0000011-11 gestort. (*) van 10 december 2001.