23 sep 2005 17:00

Fytosanitaire controles

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen vastlegt voor de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de vergoedingen vastlegt voor de taken toevertrouwd aan de Gewesten door het Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zaken en Volksgezondheid.

De gewesten worden bevoegd voor de fytosanitaire controles op het vermeerderingsmateriaal onder het toezicht van het FAVV. Dit is het resultaat van de regionalisering van de landsbouw en van de invoering van het principe van enig loket. Dit loket wordt het enige controleorgaan, zodat dit voor de telers een administratieve vereenvoudiging betekent. De fytosanitaire controles toevertrouwd aan de Gewesten die aan een betaling van vergoedingen zijn onderworpen, zijn: - de officiële controles op schadelijke organismes zoals bedoeld in art 12 van het koninklijk besluit (*) van de controle en de uitreiking van het plantenpaspoort voor aardappelpootgoed en zaaizaden, - de officiële controles en controles op documenten van de schadelijke organismen, vermeld in de fytosanitaire reglementeringen van derde landen voorzien door artikel 18 van het koninklijk besluit met het oog op de uitreiking van het fytosanitair certificaat voor de uitvoer van aardappelpootgoed, landbouwzaden en boszaden. Het project wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd. (*) van 3 mei 1993 over de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen.