23 sep 2005 17:00

Attest sociaal verzekerde

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninkijk besluit goed, dat artikel 159bis van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninkijk besluit goed, dat artikel 159bis van het koninklijk besluit (*) tot uitvoering van de wet (**) betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wijzigt. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Het gaat om een formele aanpassing van de betalingsverbintenis bij het gebruik van een attest van sociaal verzekerde. Het ontwerp breidt de betalingsverplichting die bestaat voor de sociale identiteitskaart uit tot het attest van sociaal verzekerde. De verplichting geldt voor de verzekeringsinstelling voor het gedeelte dat niet ten laste is van de sociaal verzekerde, zolang de datum van levering van prestaties binnen de geldigheidsperiode van het attest valt. (*) van 3 juli 1996. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994.