23 sep 2005 17:00

Preventieve diplomatie

De Ministerraad keurde de financiering van initiatieven en optreden van België goed inzake preventieve diplomatie. het gaat om een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken.

De Ministerraad keurde de financiering van initiatieven en optreden van België goed inzake preventieve diplomatie. het gaat om een voorstel van de heer Karel De Gucht, Minister van Buitenlandse zaken.

Vredesopbouw en nationale verzoening - Burundi Dit multimediaproject (radio, driemaandelijks tijdschrift en website) 'IWACU' genaamd, van de vzw's Centre d'échanges belgo burundais (CEBB) en info Sud-Belgique heeft als doel de stabiliteit in het post-electorale Burundi te vrijwaren. Het zal namelijk een kwantitatieve dynamiek veroorzaken in de journalistieke sector, op basis waarvan de verkozen leiders hun discours afstellen. Bovendien zal er een reëel engagement ontstaan van de diaspora ten opzichte van Burundi. Het budget bedraagt 61.414 euro. Vredesopbouw en nationale verzoening DRC De algemene vereniging van beroepsjournalisten voerde van 12 juni tot 4 juli 2005 een identificatiemissie uit naar de DRC met als doel steunprojecten uit te werken ten behoeve van Congolese journalisten. De bijdrage is 1.210 euro. Vredesopbouw en nationale verzoening - Tsjetjenië Dit project van Artsen zonder grenzen wil de Tsjetjeense basisgezondheidszorg vebeteren. Die krijgt weinig of geen steun van de regering of van de internationale organisaties die voornamelijk ziekenhuizen ondersteunen. De projectpromotor wenst daarom via dit initiatief 2 poliklinieken in Grozny weer op te bouwen, die gehavend waren tijdens de burgeroorlog. Dit gebeurt volgens een procedure van onderaanneming, met een aanbesteding voor lokale ondernemingen die bewezen hebben over de nodige knowhow te beschikken. De bijdrage aan dit projet is 150.000 euro.