23 sep 2005 17:00

Belgische steun voor Beniners in ONUCI

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van landsverdediging, goed, om een detachement instructeurs in Benin en een logistiek detachement in Ivoorkust in te zetten.

De Ministerraad keurde het voorstel van de heer André Flahaut, Minister van landsverdediging, goed, om een detachement instructeurs in Benin en een logistiek detachement in Ivoorkust in te zetten.

België steunt sinds 2003 het Beninse detachement dat ontplooid is in Ivoorkust, in het kader van de opdracht van de Verenigde Naties in Ivoorkust (ONUCI). Die steun bestaat vooral uit de uitlening en het regelmatig onderhoud van Belgisch materieel. Twee maal per jaar krijgen de Beninse militairen een specifieke opleiding in Benin voor het gebruik van het materieel. Het onderhoud van materieel gebeurt zes maal per jaar in Ivoorkust. Een detachement van vijf Belgische instructeurs zal in september en oktober drie weken in Benin worden ingezet om het nieuwe coningent Beniners op te leiden. Het logistieke detachement van zes Belgische militairen wordt voor twee weken in oktober in Ivoorkust ingezet om het Belgisch materieel te onderhouden en de overname-overgave tussen de Beninse bataljons te ondersteunen. Wat het geldelijk statuut betreft, geldt voor het detachement instructeurs intensieve dienst en voor het logistieke detachement operationele beschermingsinzet - coef 3.