23 sep 2005 17:00

Sociale zekerheid der werknemers

De Ministerraad besliste om dringend het advies van de Raad van State te vragen over een ontwerp van koninklijk besluit, dat artikel 23 van het koninklijk besluit (*) wijzigt, met betrekking tot de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en meer bepaald de sociale zekerheidsbijdragen en voorschotten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zekerheid en Volksgezondheid.

De Ministerraad besliste om dringend het advies van de Raad van State te vragen over een ontwerp van koninklijk besluit, dat artikel 23 van het koninklijk besluit (*) wijzigt, met betrekking tot de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en meer bepaald de sociale zekerheidsbijdragen en voorschotten. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale zekerheid en Volksgezondheid.

Deze maatregelen zullen een weerslag hebben tijdens het laatste kwartaal van dit jaar. De werkgevers moeten zo snel mogelijk geïnformeerd worden over de nieuwe betalingsmodaliteiten van de sociale bijdragen aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. (*) van 28 novemer 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944.