23 sep 2005 17:00

Tandheelkunde voor kinderen jonger dan 12 jaar

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**).
Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed, dat het koninklijk besluit (*) wijzigt, tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen (**). Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

Voortaan kunnen alle tandartsen de derdebetalersregeling toepassen voor sommige tandheelkundige verstrekkingen die ze verlenen aan kinderen tot 12 jaar. Dit geldt ook voor de niet-geconventioneerden op voorwaarde dat ze de conventietarieven respecteren. De maatregel heeft als doel de drempel van de tandarts voor de kinderen onder de twaalf te verlagen. Het ontwerp past in het Nationaal akkoord tandheelkundigen-ziekenfondsen dat bepaalt dat de verplichte ziekteverzekering de tandheelkundige verstrekkingen bij kinderen tot 12 jaar volledig ten laste neemt (uitgezonderd orthodontie). Het ontwerp wordt van kracht op 1 september 2005 samen met de nieuwe nomenclatuur voor kinderen tot 12 jaar. Het ontwerp kreeg een gunstig advies van het verzekeringscomité van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging van het RIZIV. (*) van 10 oktober 1986. (**) gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 53, alinea 8.