23 sep 2005 17:00

Inkomstenbelastingen

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de lijst aanpast van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België.
Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën.

De Ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit (*) goed dat de lijst aanpast van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. Het ontwerp is een voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën.

Het ontwerp schrapt San Marino van de lijst van landen waar de gemeenrechtelijke bepalingen inzake belastingen aanzienlijk gunstiger zijn dan in België. San Marino heeft meegedeeld dat de belastingvoet die effectief wordt toegepast op vennootschappen in San Marino ten minste 15 % bedraagt. (*) tot wijziging van artikel 73quater van het KB/WIB92.