23 sep 2005 17:00

Hoger Stafofficier bij ONUB (Burundi)

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Flahaut, Minister van Landsverdediging, over de aanstelling van een Hoger Stafofficier burgerlijk-militaire samenwerking binnen ONUB.

De Ministerraad ging akkoord met het voorstel van de heer Flahaut, Minister van Landsverdediging, over de aanstelling van een Hoger Stafofficier burgerlijk-militaire samenwerking binnen ONUB.

De ONUB, Opération des nations unies au Burundi, is een vredesondersteunende operatie, opgericht door de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. België levert sinds september 2004 twee militaire waarnemers aan ONUB. Het Departement voor vredesondersteunende operaties van de Verenigde Naties biedt België de plaats aan van Hoger Stafofficier burgerlijke-militaire samenwerking binnen ONUB. De officier kan vanaf eind september 2005 worden aangesteld voor ten minste een jaar. De opdracht valt buiten het budget van Defensie. De Verenigde Naties en FOD Buitenlandse Zaken nemen de kosten voor hun rekening.