12 jun 1998 17:00

Belasting die door de Administratie der douane en accijnzen wordt inge
vorderd - administratief recht van beroep