11 dec 2009 10:31

Belasting over toegevoegde waarde

Uitstel van administratieve geldboeten inzake belasting over toegevoegde waarde

Uitstel van administratieve geldboeten inzake belasting over toegevoegde waarde

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Financiën Didier Reynders een voorontwerp van wet goedgekeurd dat het uitstel van de tenuitvoerlegging van fiscale geldboeten inzake de belasting over de toegevoegde waarde invoert.

De rechter kan uitstel van de tenuitvoerlegging van de betaling van de administratieve geldboete geheel of gedeeltelijk toestaan.

De schuldenaar kan uitstel bekomen wanneer hij gedurende een referentieperiode van twee jaar geen gelijkaardige administratieve geldboete opliep. Het uitstel geldt gedurende een proefperiode van drie jaar die volgt op de toekenning van het uitstel.