21 feb 2003 16:00

Belasting voor aanplakking

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed rond de modernisering van de belasting voor aanplakking en de betalingswijzen van het zegelrecht.

Het voorontwerp past in het kader van de administratieve vereenvoudiging en bepaalt het volgende: 1. de belasting voor aanplakking zal voortaan enkel verschuldigd zijn voor de plakbrieven die groter zijn dan 10 vierkante decimeter; 2. wanneer de belasting verschuldigd is, wordt de tarifering beperkt tot twee verschillende tarieven, naargelang de oppervlakte van de plakbrief groter of kleiner is dan een vierkante meter; 3. de belastingheffing gebeurt op zicht van een door de belastingschuldige in te dienen aangifte bij het bevoegde kantoor (gevolgd door een betaling op de postrekening van het bevoegde kantoor). De betaling door middel van fiscale zegels wordt evenwel nog aan de belastingschuldige toegestaan in het geval de plakbrieven een oppervlakte hebben die kleiner is dan één vierkante meter. In dat geval vormt de betaling in contanten een buitensporige administratieve verzwaring, zowel voor de belastingschuldige als voor de administratie, in verhouding tot de verschuldigde bedragen die miniem zijn. Het voorontwerp schaft bovendien de betalingswijzen van het zegelrecht en van de met het zegel gelijkgestelde taksen af door middel van de buitengewone zegeling en de zegelmachines. Deze betalingswijzen zijn verouderd en niet meer aangepast aan de invoering van de euro.