28 apr 2015 14:26

Belastingaangifte 2015

De FOD Financiën stelt de nieuwigheden en de voornaamste bijzonderheden van de belastingaangifte 2015 voor.
 


De nieuwigheden:
Door de 6de staatshervorming wijzigt de aangifte op meerdere vlakken:
- er komen nieuwe codes die beginnen met de cijfers 3 of 4 en die slaan op de gewestelijke bevoegdheden. De federale bevoegdheden hebben verder het begincijfer 1 of 2.
- Voor de belastingplichtigen die kunnen genieten van de woonbonus, worden de codes 3370/4370 tot 3375/4375 in plaats van 1370/2370 tot 1375/2375.
- Voor de belastingplichtigen die een hypothecaire lening hebben die dateert van voor 2005, worden de codes voor de kapitaalaflossing 3355/4355 in plaats van 1355 en 2355.
Belastingplichtigen met een rekening in het buitenland moeten die verplicht melden bij de Nationale Bank van België onder www.cappcc.be.
De FOD Financiën verstuurt opnieuw meer voorstellen van vereenvoudigde aangifte (VVA) door het doelpubliek uit te breiden tot jongeren van 18 jaar. In 2015 zullen er dus 2.123.596 VVA verstuurd worden.
De belangrijke data:
Tax-on-web is beschikbaar vanaf vandaag, 28 april.
De indieningsdata voor de aangifte zijn:
- papieren aangiften moeten uiterlijk 30 juni 2015 ingediend zijn;
- de burgers hebben tot 15 juli 2015 om hun aangifte via Tax-on-web in te dienen;
- mandatarissen moeten de aangiften via Tax-on-web indienen uiterlijk 29 oktober 2015.
Tax-on-web bevat opnieuw zoals ieder jaar meer vooraf ingevulde gegevens, de interactieve hulp speelt in op de nieuwigheden die gepaard gaan met de 6de staatshervorming. Tax-on-web blijft dus bij uitstek de gemakkelijkste manier om snel en foutloos de aangifte in te vullen.
Hulp bij het invullen:
Zoals elk jaar, helpt de FOD Financiën de burgers met het invullen van de aangiften via de gebruikelijke kanalen: in de kantoren tijdens de maand juni (van 9 u. tot 15 u.), tijdens gemeentelijke zitdagen, in bepaalde winkelcentra op zaterdagen, telefonisch (Contactcenter op 02/572 57 57) en met info op onze site.
Voor de eerste keer, in een partnership met de Federatie van Vlaamse Doven Organisaties vzw, organiseert de FOD Financiën zitdagen voor doven en slechthorenden. Die zitdagen zullen in twee golven plaats vinden: in de eerste plaats in aanwezigheid van een tolk gebarentaal. In een tweede fase zal dit gebeuren via een videoconferentie door tussenkomst van een tolk gebarentaal. Die zitdagen zullen einde mei en begin juni plaatsvinden in verscheidene gebouwen van de FOD Financiën.