03 dec 2004 16:00

Belastingvermindering voertuig

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) inzake belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed (*) inzake belastingvermindering voor uitgaven voor de verwerving van een voertuig met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer.

Het ontwerp legt de toepassingsmodaliteiten van de belastingvermindering vast, die ingevoerd werd, om de verwerving van nieuwe voertuigen met een maximale uitstoot van 115 gram CO2 per kilometer aan te moedigen. Het gaat om voertuigen vanaf 1 januari 2005 in nieuwe staat verworven: auto's, auto's voor dubbel gebruik en minibussen die nog niet in België of in het buitenland werden ingeschreven. De verkoper dient dit op de aankoopfactuur van het voertuig te bevestigen. De aankoper dient de aankoopfactuur en het bewijs van betaling ter beschikking van FOD Financiën te houden. (*) tot wijziging van het KB/WIB 92.