23 dec 2008 11:00

Belastingverminderingen en -vermeerderingen toegekend door de gewesten

Afrekeningsmodaliteiten voor de algemene belastingverminderingen en -vermeerderingen toegekend door de gewesten

Afrekeningsmodaliteiten voor de algemene belastingverminderingen en -vermeerderingen toegekend door de gewesten

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de afrekening regelt voor de algemene belastingverminderingen, -vermeerderingen en -kortingen die de gewesten vanaf het aanslagjaar 2010 hebben toekennen. Het voorstel gaat uit van minister van Financiën Didier Reynders.

De toegekende verminderingen en vermeerderingen kunnen op verschillende manieren in aanmerking worden genomen:

  • de algemene belastingverminderingen en de belastingkortingen toegekend bij de vestiging van de personenbelasting
  • de algemene belastingverminderingen en de belastingkortingen toegekend via een maandelijkse vermindering van de bedrijfsvoorheffing
  • de algemene belastingverminderingen en de belastingkortingen toegekend via een jaarlijkse vermindering van de bedrijfsvoorheffing
  • de algemene belastingvermeerderingen toegepast bij de vestiging van de personenbelasting